Przejdź do treści

przeglądy zjeżdzalni wodnych

   W TYM:

 

    • elementów laminatowych zjeżdżalni wodnej (trasa ślizgu),
    • przegląd połączeń klejonych pomiędzy elementami ślizgu w ich dolnej i górnej części,
    • materiały złączne,
    • słupów nośnych,
    • naprężenia naciągów,
    • śruby rzymskie-zabezpieczenie antykorozyjne,
    • połączenia spawne
    • multimedia-systemy start/stop